Demos

I samband med leveranser till MIT-miljön så demonstreras nyheter i gränssnittet. För att kunna hålla en bra dialog på demos är enbart de lärosäten som är i drift, och de som står närmast på tur, inbjudna. Övriga lärosäten får ta del av demos via inspelning.

Alla demonstrationer genomförs i Adobe Connect.

Sprint Datum Agenda/inspelning
Sprint 99 1/3
 • Tillfällen efter borttag av hinder, tex spärr
 • Lägg till individuellt kurstillfälle under fristående kurser
 • Visa status och antal studenter vis sökning av kurs
 • Förbättring i studentgränssnittet vid anmälan och avanmälan för aktivitetstillfälle
 • Historik för användare
 • Manuellt koppla student till lärosätet
 • Tillfälligt ändra namn på utfärdat bevis
 • Fotnotshantering
 • Manuellt flöde för att ta beslut utanför systemet när man utfärdar bevis

Länk till inspelning

Sprint 98 15/2
 • Förbättringar i bevis; välja typsnitt, samt endast en fotnot för TG
 • Masshantera statusövergång för kurstillfälle
 • Aktivitetsgrad i registreringsintyg
 • Möjlighet att inte ta med oavslutade i resultatintyg
 • ISP i STUDENTGRÄNSNITT
 • Utdata Aktör
  Länk till inspelning
Sprint 97 1/2
 • Resultatintyg i Studentgränssnittet
 • Utfärdande ordning i bevis
 • Summera andra resultat i översikt
 • Ändra placering i studieplan för avklarad kurs
 • Avbryt publicering för tillfällesstrukturer
 • Ta bort förväntat deltagande kurspaketeringstillfälle
 • Utdata studieaktivitet-studiefinansiering
 • Importera användarbehörigheter

Länk till inspelning

Sprint 96 18/1
 • Informationsbehörighet i utbildningsinformation aktiveras nu!
 • Filtrera Mina kurser
 • Resultatnoteringar kan visas för student
 • Avbrott på program i registreringsintyg
 • Summeringar inkluderar Annat resultat
 • Ta bort förväntat deltagande, flera studenter
 • Att utannonsering skett
 • Ändra struktur i organisation

Länk till inspelning

Sprint 95 21/12
 • Verifierbart intyg för förväntat deltagande
 • Deltagarlistan kurspaketeringstillfälle, välja att visa flera
 • Dokumentera antagningsbeslut
 • Visa bara aktuella finansieringstyper
 • Ange omfattning vid resultatrapportering, kurs utan angiven omfattning
 • Anonymkod, löpnummer
 • Avsluta många ärenden samtidigt
 • Rapport – Inaktiva studenter
 • Informationbehörigher – Lägga till i profiler inför nästa sprint

Länk till inspelning

Sprint 94 7/12
 • Möjlighet att begränsa och gruppera på bevisbenämning i rapporten Utfärdade bevis
 • Verifierbart registreringsintyg
 • Hantera annan merit
 • Dokumentera gemensam examen
 • Studieavgiftsbetalning på datumperiod

Länk till inspelning

Sprint 93 23/11
 • Enda prov
 • Återaktivera inställt utbildningstillfälle
 • TG i bevisansökan
 • Utökad möjlighet till regvård
 • Undantag från studieavgiftsbetalning
 • Möjlighet att hantera behörighetsvillkor manuellt

Länk till inspelning

Sprint 92 8/11
 • Kurs utan angiven omfattning
 • HPR-rapport – Sent inkomna prestationer
 • Gruppering i rapporter, ingår ej i vald gruppering
 • Utdata Uppehåll
 • Nytt informationsobjekt:
 • Sök student i gemensam studenttjänst

Länk till inspelning

Sprint 91 26/10
 • Resultat – Ta bort flera klarmarkerade resultat
 • Aktivitetstillfälle
  • prefix på anonymiseringskod
  • exportera till csv-fil
 • Flyttad vy – Sök population under Utdata
 • Utdata – Utfärdade bevis

Länk till inspelning

Sprint 90 12/10
 • Utökning av möjliga kurser att ta med i examensansökan
 • Begränsa registreringsintyg på period
 • Förbättringar i/kring Utbildningsinformation
  • Vid sök utbildning finns nu genväg, visa i UI
  • Aktuell version
  • Mer info i översikt-UI + länk till ingående delar/struktur
 • Återaktivera avvecklad utbildning
 • Utdata Utbytesstudier (utökning från tidigare sprint)

Länk till inspelning

Sprint 89  28/9
 • Ett urval av genomfört arbete i sprint 89
 • Avbrott i studentgränssnitt, avbrott inom 3 veckor/efter 3 veckor (kommer att vara tillgängligt om propertyn =true)
 • Annat resultat i resultatintyg, studentgränssnitt, student-översikt
 • Kurser från annat lärosäte vid examensutfärdande
 • Könsfördelning i genomströmning på kurspaketering
 • Utdata utbytesstudier

Länk till inspelning

Sprint 88 14/9
 • Omplacering av menyalternativ
 • Filtreringsval ligger kvar
 • Styra om anmälan till aktivitetstillfälle ska visas även vid godkänt resultat
 • Sök population via examen/precisering
 • Utdata studieavgiftsbetalning
 • Ta bort Resultatverifikat

Länk till inspelning

 Sprint 87  30/8
 • Resultat flaggade för borttag visas på startsidan
 • Studenter med hinder undantas vid massregistrering
 • Historik för aktivitetstillfällesanmälningar
 • Redovisning av kurs- och modulresultat inom ett kurspaketeringstillfälle
 • Lägga in studenters epost-adresser, flera
 • Ange överlapp mellan kurser
 • Skapa underlag för anmälan inom program
 • Skapa och överföra statistikfiler till SCB

Länk till inspelning

Sprint 86
(inkl. 85)
17/8
 • Startsidan – hantering innevarande termin
 • Skapa förväntat deltagande, import  – ”Massantagning”
 • Ta bort förväntat deltagande
 • Många moduler vid rapportering
 • Lägg till modul när Kurs är i status Komplett
 • Kursbevis i zipfil

Länk till inspelning

Sprint 84 22/6
 • Nya Informationsobjekt (IO) tänka för BI-verktyg
 • Uppgifter om tidigare resultat i resultatöversikten
 • Registervård av studieperiod för kurstillfällen i status komplett
 • Massetablera och exportera nyligen etablerade

Länk till inspelning

Visning och ev åtgärd efter ofullständigt tillfällesbyte via IK (ppt)

Sprint 83  8/6-17
 • Tydligare vid inmatning av titel för projektarbete
 • Genomströmning kurspaketeringstillfälle, uppehåll och examen
 • Vid registrering visas aktuell period
 • Länk från avklarade kurser till Resultatöversikten
 • Bättre visning av ”utgående moduler” i studentgränssnittet

Länk till inspelning

Sprint 82  24/5-17
 • Förbereda borttag av attesterade resultat
 • Massutfärda kursbevis
 • Spärra tillfällesstruktur för flera studenter

Länk till inspelning

Sprint 81 11/5-17
 • EMIL educationInfo och educationEvent
 • Personnummer
 • Aktivera avisering enbart för attestanter eller enbart för studenter
 • Sök population.

Länk till inspelning

Sprint 80 27/4
 • Hantering av adress i studentgränssnitt
 • Period i ordning i deltagarlista
 • Rapportering av kursresultat,
 • Spara utsökningar i uppföljning.

Länk till inspelning

Sprint 79  12/4-17
 • Utbytesstudier
 • Utresande
 • Förbättringar i grupphantering

Länk till inspelning

Sprint 78  30/3-17
 • Annat resultat och annan merit – hur det används och visas på olika ställen, i tillgodoräknande, i bevis, i resultatintyg och i översikten.

Länk till inspelning

Sprint 77 16/3-17
 • Se progress på kurstillfällen
 • Utföra val för en student i administratörsgränssnittet
 • Fler filtreringsval i deltagarlistan för kurspaketeringstillfällen

Länk till inspelning

Sprint 76 2/3-17
 • Övergripande om flikarna översikt respektive studiedeltagande,
 • Uppehåll
 • Tillfällesbyte
 • Lägga till fristående kurs
 • Individuellt åtagande

Länk till inspelning

Sprint 75 16/2-17
 • Avisering – aktuellt läge
 • Resultat på kurser inom paketering
 • Avgiftsskyldig student
 • Ärenden avseende alias
 • Masshantering av interimspersonnummer

Länk till inspelning

Sprint 74 2/2 -17
 • Studiebehörighet
 • Adresslista
 • Nationellt resultatintyg
 • Skapa alias

Länk till inspelning

Sprint 73 19/1-17
 • Kursversioner och hur de hanteras hos studenten och i rapporteringsläget
 • Omregistrering
 • Meddela läraren att vissa moment utgår i rapporteringen
 • Rapportera på endast en student
 • Intyg på studenten

Länk till inspelning

Här finner du demos från 2016 eller tidigare.

2018-03-01 | Malin Eivergard