mars

2021-03-04

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.62.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04

Åtgärdad driftstörning i Ladok-produktionsmiljö

Ladoksupporten

Problemet kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation samt problemet kopplat till automatiska fotnoter är nu rättat i Ladok-produktionsmiljö. Det går åter bra att utfärda bevis.

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.62.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.62.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.62.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-04

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.62.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-03-03

Fortsatta driftstörningar i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Problemet kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation är nu lokaliserat och vi planerar en rättning till Ladok-produktionsmiljö i morgon bitti. Då planerar vi även leverera rättning av problemet kopplat till automatiska fotnoter.

 

 

2021-03-03

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Flera lärosäten rapporterar just nu problem kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation.

Felsökning pågår och vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

 

2021-03-03

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Ett fel som påverkar vissa lärosäten har upptäckts i version 1.62.2. Felet innebär att automatiska fotnoter om betygsskala inte kommer med i bevisdokumentet.

Observera att fotnoten i dessa fall syns i bevisärendet, och vid förhandsgranskning, men inte då pdf:en genereras i samband med utfärdande.

Rättning av felet pågår och vi återkommer så snart rättningen är ute i produktionsmiljön.  Vi uppmanar er att avvakta med utfärdande av bevis innan dess.

 

2021-03-03

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.62.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation