juni

2021-06-10

Test dev ladok

app dev

test dev ladok

2021-06-10

Test

app dev

test

2021-06-08

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.69.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-08

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.69.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-08

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.69.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-07

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.69.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-07

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.69

Automatiska systemmeddelanden

På tisdag, 2021-06-08 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – utbildningsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-06-07

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.69

Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2021-06-09 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-06-04

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.69.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-04

Åtgärdad driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Ladok – integrationstestmiljö fungerar nu åter normalt.

Det kan fortsatt vara problem med åtkomst till uppföljningsdatabasen för vissa lärosäten. Åtgärder pågår fortsatt under måndag för att hantera dessa.