Teknisk referensgrupp

En teknisk referensgrupp för projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering har satts ihop. Gruppens uppgift är att vara rådgivande vad gäller behov och prioritering av tekniska frågor som rör integrationer mellan lokala system och utbildningsplanering i Ladok. Gruppen består av:

  • Henrik Bengtsson, Högskolan i Borås
  • Robert Kilje, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Henrik Törnblom, Blekinge tekniska högskola
  • Jon Mjölnevik, Chalmers
  • Ola Lundgren, Göteborgs universitet
  • Gunnar Ståhl, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Karim Andersson, Lunds universitet
  • Stefan Sundkvist, Kungliga tekniska högskolan
2021-04-13 | Webmaster