Mållärosäte och testlärosäte

Projektet har utsett ett testlärosäte och ett mållärosäte som ska stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet.

Sveriges lantbruksuniversitet är det första mållärosätet som ska använda Ladok för utbildningsplanering senast 2022-06-30.

Lite längre fram kommer vi att annonsera efter ytterligare ett mållärosäte (mållärosäte 2) som har större krav på funktionaliteten inom utbildningsplanering. Målet är att lärosätet senast 2023-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering.

Konstfack har utsetts till testlärosäte och ska börja använda Ladok för utbildningsplanering hösten 2021.

 

 

2021-04-13 | Webmaster