Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering 

På Ladokstämman 28/5 2020 beslutades att Ladokkonsortiet ska utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt förslaget i den förstudie som genomfördes under 2019/2020.

Projektet ska utveckla ett stöd för utbildningsplanering i Ladok för att skapa ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar.

Två mållärosäten ska utses för att stödja projektet med prioritering av kraven på lösningen. Sveriges lantbruksuniversitet har utsetts till mållärosäte 1 och målsättningen är att de använder Ladok för utbildningsplanering senast 2022-06-30 och mållärosäte 2 senast 2023-06-30.

En styrgrupp för projektet har utsetts av Ladokkonsortiets styrelse.

Styrgruppen består av:

  • Catarina Coquand, högskoledirektör Högskolan i Halmstad
  • Åsa Nandorf, avdelningschef utbildnings- och forskarutbildningsstöd Karolinska Institutet
  • Linda Severinson, avdelningschef studieadministration Högskolan Väst
  • Christian Isacsson, IT-chef Högskolan Kristianstad
  • Filip Axelsson, studerande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladokkonsortiet (styrgruppens ordförande)
2021-04-13 | Webmaster