Plan för utveckling

Det är produktägaren som ansvarar för prioriteringarna; vad som ska göras och när. Den övergripande planeringen utgår från verksamhetsplanen som fastställs av styrelsen. Från verksamhetsplanen skapas en grovplanering som beslutas av produktägaren. Till stöd för produktägaren finns samverkansgruppen med deltagare från olika lärosäten.

Grovplanering

Samverkansgruppens arbete  med planering av innehållet i sprintarna kan du följa på Grovplanering.
Observera att grovplanen är ett arbetsdokument som förändras kontinuerligt.

Mer detaljerad information

För mer detaljerad information om vilka ärenden som ingår i pågående sprint, gå till Pågående sprintarbete (sidan kräver Jira-inloggning).

2021-03-10 | Webmaster