Utbildningsmiljöer

Alla lärosäten kommer att få tillgång till en gemensam miljö som kan användas för lokal utbildning i nya Ladok. Utbildningsmiljön innehåller lärosätets eget data. En utbildningsmiljö sätts upp som kan användas innan produktionssättning och en annan miljö sätt upp som används efter produktionssättning.

Innan produktionssättning

Miljön fylls med lärosätets data via IK-körning. Det betyder att lärosätet måste få igenom IK:n för att få tillgång till utbildningsmiljön.

Miljön kommer inte att återställas, vilket innebär att den data som fylls på via IK:n består i miljön. Användare och behörigheter i miljön hanteras manuellt eller via importfiler. Miljön uppgraderas varannan vecka.

Efter produktionssättning

Utbildningsmiljön kommer att innehålla en kopia av lärosätets data från produktionsmiljön. Ny kopia från produktion tas varannan vecka samtidigt som uppgradering till senaste versionen av systemet görs.

Miljön innehåller samma användare och behörigheter som produktionsmiljön. Det är möjligt för lärosätet att lägga upp nya användare i utbildningsmiljön, dessa försvinner när ny kopia från produktionsmiljön läggs in.

Lärosätena får tillgång till den här utbildningsmiljön strax efter produktionssättning. Observera att det inte kommer att gå att återställa datat i miljön till ett tidigare läge.

2017-10-31 | Malin Eivergard