Uppgraderingskalender

Meddelande om uppgraderingen läggs upp före och efter uppgraderingen.

Mer information finns på sidan Versionsinformation (inloggning krävs).

Du kan se tidigare uppgraderingar här.

Planerade uppgraderingar

Datum Miljö Start Klart Version
7 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.67.0
10 maj Testmiljö 04.00
11.00 1.67.0
11 maj Utbildningsmiljö

inkl ny databaskopia från prod.

04.00
06.00 1.67.0
12 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.67.0
21 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.68.0
24 maj Testmiljö 04.00
11.00 1.68.0
25 maj Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.68.0
26 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.68.0
4 juni Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.69.0
7 juni Testmiljö 04.00
11.00 1.69.0
8 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.69.0
9 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.69.0
18 juni Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.70.0
21 juni Testmiljö 04.00
11.00 1.70.0
22 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.70.0
23 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.70.0
2 juli Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.71.0
5 juli Testmiljö 04.00
11.00 1.71.0
6 juli Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.71.0
7 juli Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.71.0
13 augusti Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.72.0
16 augusti Testmiljö 04.00
11.00 1.72.0
17 augusti Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.72.0
18 augusti Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.72.0
27 augusti Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.73.0
30 augusti Testmiljö 04.00
11.00 1.73.0
31 augusti Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.73.0
1 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.73.0
10 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.74.0
13 september Testmiljö 04.00
11.00 1.74.0
14 september Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.74.0
15 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.74.0
24 september Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.75.0
27 september Testmiljö 04.00
11.00 1.75.0
28 september Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.75.0
29 september Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.75.0
8 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.76.0
11 oktober Testmiljö 04.00
11.00 1.76.0
12 oktober Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.76.0
13 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.76.0
22 oktober Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.77.0
25 oktober Testmiljö 04.00
11.00 1.77.0
26 oktober Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.77.0
27 oktober Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.77.0

Miljönamn Adress/URL
Ladok – produktionsmiljö www.start.ladok.se
Ladok – testmiljö www.test.ladok.se
Ladok – utbildningsmiljö www.utbildning.ladok.se
Ladok – integrationstestmiljö www.integrationstest.ladok.se

 

2021-06-01 | Webmaster