Tekniska miljöer

Här finner du både bland annat de utbildningsmiljöer och produktionsmiljöer som är tillgängliga för nya Ladok.

Utbildningsmiljöer
Alla lärosäten kommer att få tillgång till en gemensam utbildningsmiljö som kan användas för lokal utbildning i nya Ladok. Data i utbildningsmiljön är en kopia av data produktionsmiljön.

Innan själva produktionssättningen får lärosätet tillgång till en temporär utbildningsmiljö. Den ersätts sedan av den gemensamma utbildningsmiljön när produktionssättningen är klar.

Leverans till MIT-miljöer
MIT-miljöerna är en arbetskopior av systemet, som återspeglar hittills utvecklad systemfunktionalitet och användargränssnitt.

Med andra ord – i MIT-miljöerna ser lärosätena nya Ladok växa fram version för version, leverans för leverans.

Produktions- och testmiljö
Här kan du läsa mer om produktions- och testmiljö för nya Ladok.

2018-02-08 | Malin Eivergard