Produktions- och testmiljö för Ladok

 

Ladok – Produktionsmiljö Ladok – Testmiljö
System https://www.start.ladok.se https://www.test.ladok.se
Studentgränssnitt https://www.student.ladok.se/student/loggain https://student.test.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Öppet Öppet
Externa integrationer
NyA, CSN, SCB
Ping
Anslutet Ej anslutet
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig Tillgänglig
Version Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka (två dagar innan produktionsmiljön).
Användning Skarp hantering av alla Ladokaktiviteter.

Testa funktionalitet mot aktuell version.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Produktionsdata Data kopierad från produktionsmiljön varannan vecka i samband med uppgradering.

 

2020-03-20 | Webmaster