Produktions- och testmiljö för nya Ladok

 

Nya Ladok – Produktionsmiljö Nya Ladok – Testmiljö
System https://www.start.ladok.se https://www.test.ladok.se
Studentgränssnitt https://www.student.ladok.se/student/loggain https://student.test.ladok.se/student/loggain
Version Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Visas i användargränssnittets fot nere till höger. Uppgraderas till ny version varannan vecka (ett par dagar innan produktionsmiljön).
Användning Skarp hantering av alla Ladokaktiviteter.

Testa funktionalitet mot aktuell version.

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Konverterad och nytillkommen data från de produktionssatta lärosätena, inklusive nationella grunddata och mallar. Data kopierad från produktionsmiljön.

 

2018-02-14 | Malin Eivergard