Prenumerationskategorier

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev två gånger per termin där vi berättar om strategiska vägval och beslut.
Prenumerera på Ladoks nyhetsbrev.

Dessvärre kan nyhetesbrevet ibland sorteras in i skräpposten, så glöm inte att titta där.

Kalendern

Du får via mejl reda på alla möten och händelser som läggs in i kalendern.
Prenumerera på kalendern.

Prenumerera

På ladok.se lägger vi ut nyheter, meddelanden om drift och miljöer. Prenumerera på de kategorier du är intresserad av.
Börja prenumerera här.

Nyheter från Ladokkonsortiet
Nyheter från Ladokkonsortiet som läggs på startsidan av ladok.se.

Nyheter i Ladok
Du får ett mejl varje gång produktionsmiljön av Ladok uppdateras med ett urval av de funktionaliteter som är ny eller har förbättrats. Utskicket riktar sig mot slutanvändare av Ladok, t.ex. studieadministratörer, examenshandläggare och forskningsadministratörer.

Allmänt driftmeddelande
Generella driftmeddelanden som gäller alla miljöer eller driftmeddelanden som rör andra verktyg, system och liknande, som har påverkan på drift eller utveckling av Ladok.

Ladok – Produktionsmiljö
Produktionsmeddelanden för Ladok inklusive studentgränssnittet.

Ladok – Testmiljö
Meddelanden som rör Ladoks testmiljö.

Ladok – Utbildningsmiljö
Meddelanden som rör Ladoks utbildningsmiljö.

Ladok – Integrationstestmiljö
Meddelanden som rör Ladoks integrationstestmiljö.

LIS
Meddelanden som rör LIS-adapter.

 

Ändra din prenumeration

Varje prenumeration är unik och du kan själv ändra dina prenumerationer. Om du är prenumerant så öppna ditt senaste mejl från oss. Längst ner i mejlet finner du en länk “ändra din prenumeration”. 

2021-05-11 | Webmaster