Gemensam support

OBS! Ladoksupporten riktar sig till lärosätenas lokala supportmedarbetare. Lärare eller studenter kan inte använda denna supportväg, utan ombeds kontakta den lokala supporten på sitt lärosäte.

Rapportera ett problem?

Innan du rapporterar ditt problem, titta gärna i vår FAQ och se om du finner svar på din fråga.

Via Jiraprojektet LADOKSUPPORT kan du t ex:

  • Ställa frågor om funktioner i nya Ladok
  • Ställa frågor om integrationer mot nya Ladok
  • Rapportera problem rörande nya Ladok
  • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

I andra hand kan du kontakta supporten via telefon. Vårt telefonnummer finns tillgängligt via anslagstavlan ’Ladoksupport’ i Jira och inloggningssidan i tjänstebeställningsverktyget. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs.

Vi vill uppmana till att vara restriktiv med att lägga in personuppgifter i ärenden till supporten. Personuppgifter i ärenden kommer att raderas rutinmässigt efter att ärendet avslutats.

Om ärendet gäller skyddade personuppgifter eller omfattar ett större antal personer (fler än tio), ska ärende skapas men personuppgifterna ska hanteras via telefon till supporten.

För mer information kan du även läsa Lathund-Ladoksupport

Vi i Ladoksupporten värnar om att hjälpa alla lärosäten på bästa sätt och en god arbetsmiljö för alla som arbetar med ärenden. Vi vill därför att alla håller en god ton i ärendekommunikationen.

Göra en tjänstebeställning?

Via tjänstebeställningsverktyget ServiceDesk+ kan du t ex:

  • Beställa certifikat och behörigheter till REST-gränssnitt och uppföljningsdatabas
  • Beställa integrationsmiljö
  • Beställa nationell behörighet till nya Ladok
  • Beställa användare i ServiceDesk+ eller åtkomst till LADOKSUPPORT i Jira
  • Hantera inställningar inför produktionssättning

Skapa ett kravönskemål?

Kravönskemål hanteras generellt av gruppen av lokala projektledare. Kontakta din lokala projektledare om du har önskemål gällande funktionalitet i Ladok.

Produktionssatta lärosäten kan skicka in ändringsbehov på befintlig funktionalitet via LADOKSUPPORT.

Behöver du ansöka om behörighet/användarkonto?
Användarkonton för att nå den gemensamma supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support, lokal kontaktperson samt lokal projektledare. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer (max tre) per lärosäte få tillgång till LADOKSUPPORT i JIRA.

Åtkomster kan beställas via ServiceDesk+. Använd följande mallar:
Beställa behörighet till ServiceDesk+
Beställa behörighet till JIRA (LADOKSUPPORT)

2018-02-01 | Malin Eivergard