Driftinformation nya Ladok

Här hittar du information om befintliga miljöer för respektive leverans av nya Ladok. Har du frågor om drift av miljöer som gäller nya Ladok, kontakta den gemensamma supporten. Den primära kontakten ska ske via supportsidan. Det går även att, i andra hand, kontakta supporten via telefon 090-786 66 00.

Planerade driftstopp och uppgraderingar

Information om uppgraderingar av miljöerna MIT-IK, MIT-demo, MIT-integration, Testmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), Produktionsmiljö nya Ladok (produktionssatta lärosäten), samt verifieringsmiljöer (pågående produktionssättningsförberedelser) finns i Uppgraderingskalendern.

Akuta driftstopp och störningar meddelas via driftsmeddelande. Om du vill prenumerera på meddelanden, klicka här.

Leveransinformation nya Ladok

Information om de olika leveranserna av nya Ladok finns sammanställt på sidan Leveransinformation för nya Ladok senaste version.

Driftsstörningar i resultatleveransen

Nedan finns leveransplanen för befintliga Ladok 2017. Läs mer på denna sida om kommande leveranser och dess innehåll (kräver login på “gamla” ladok.se).

Efter att respektive leverans görs tillgänglig på för driftcentralerna, har de cirka en vecka på sig att installera dem i lärosätenas testmiljöer.

När denna installation sker, är inte testmiljön för resultatleveransen tillgänglig, eftersom miljön ansluts mot testmiljön för befintliga Ladok. På motsvarande sätt är inte produktionsmiljön för resultatleveransen tillgänglig när leveranserna ovan tas i skarp drift.

Kontakta din driftcentral för att få veta exakt när de planerar att installera leveranserna.

Resultatleveransen: status för miljöer

Planerade och akuta driftstörningar för miljöerna presenteras på sidan Uppgraderingskalendern.

Produktionsmiljö (www.resultat.ladok.se) Testmiljö
(www.test.resultat.ladok.se)
System https://www.resultat.ladok.se https://www.test.resultat.ladok.se
Version Ladok-3-Resultathantering-1.7.2
(0.34.248)
Ladok-3-Resultathantering-1.7.2
(0.34.248)
Användning Skarp användning av resultatrapportering, resultaten lagras i gamla Ladoks databas. Används av lärosäten som ännu ej är produktionssatta i det fullskaliga systemet. Test av funktionalitet.
Åtkomst Enligt leveransplan Alla lärosäten har idag en testmiljö för Resultat.
Kommande uppgradering Inga nya uppgraderingar är planerade. Inga nya uppgraderingar är planerade.
Kommentar Produktionsmiljö för Resultat kopplar upp sig emot produktionsmiljön för gamla Ladok.

En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)

Det sker även en snabb omstart av Resultatleveransen varje morgon kl 06:00.

Testmiljö för Resultat kopplar upp sig emot lärosätets testmiljö för gamla Ladok.

En cache från gamla Ladok tas varje natt, så förändringar gjorda i Nouveau ses först dagen efter i Resultatleveransen. (Läs mer om detta på confluence under rubriken Minnes-cacher.)

Det sker även en snabb omstart av Resultatleveransen varje morgon kl 06:00.

2017-11-13 | Malin Eivergard