FAQ delning av examen

Vanliga frågor och svar om delning av examen

 1. Sker kontrollen alltid mot de uppgifter som är aktuella i Ladok?
  Svar: Ja
 2. Vad händer om examen ändras/tas bort innan giltighetstiden för kontrollkoden gått ut?
  Svar: Delningen försvinner från Ladok för studenter och på kontrollsidan får mottagaren information om att personnummer och/eller kontrollkod är felaktig.
 3. Hur gör jag för att dela examen när mitt studentkonto inte längre är giltigt?
  Svar: Det är även möjligt att logga in i Ladok för studenter med eduID eller med ett användarkonto via Antagning.se / Universityadmissions.se.Om du inte har tillgång till detta, vänd dig till det lärosäte som utfärdat din examen för att höra om det är möjligt att förlänga giltighetstiden för ditt studentkonto.
 4. Vilka uppgifter visas upp när jag delar information om examen?
  Svar: Det är en förenklad version av din examen som visas. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in på kontrollsidan med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och av flera mottagare.
 5. Visas resultat som inte ingår i examen i denna funktion?
  Svar: Nej, i nuläget visas bara resultaten som ingår i examen. För att mottagaren ska kunna se övriga resultat krävs ett resultatintyg.
 6. Visas Diploma Supplement upp vid kontrollen?
  Nej, endast uppgifter som ingår i examen visas (inklusive ingående resultat).
 7. Varför kan jag inte dela min examen som finns dokumenterad i Ladok?
  Svar: Om du har en examen som finns dokumenterad i Ladok men inte kan delas beror det på att lärosätet inte tillgängliggjort ”dela examen” för sina studenter.
 8. Jag är utbildad polis/fartygsbefäl och har fått bevis över detta, varför kan jag inte dela det?
  Svar: I nuläget är det endast examina som går att dela.Det finns en rad utbildningar som inte leder till examen utan i stället till ett ”bevis över genomförd utbildning. Dessa bevis kan i nuläget inte delas med mottagare. Eventuellt kommer de bevis som går att dela att utökas framöver.
 9. Vilket personnummer ska användas vid kontroll av examen för den som har alias i Ladok?
  Svar: Kontrollen sker mot det riktiga personnumret, alltså samma som i examensbeviset men ett annat personnummer än det som används i Ladok.
 10. Vilket personnummer ska användas vid kontroll av examen för utländska studenter med tillfälligt personnummer (så kallat ”T-nummer”)?
  Svar:För studenter med examensbevis som utfärdats med ett T-nummer sker kontrollen mot det personnummer som finns i Ladok vid tidpunkten för kontrollen. Detta gäller oavsett vilket personnummer som står i examensbeviset eller om studenten fått ett svenskt personnummer (före eller efter utfärdande av examen) som inte förts över till Ladok.
 11. Kan man se att det finns en delning i administratörsgränssnittet?
  Svar: Nej.

För studenter med examensbevis som utfärdats med ett T-nummer sker kontrollen mot det personnummer som finns i Ladok vid tidpunkten för kontrollen. Detta gäller oavsett vilket personnummer som står i examensbeviset eller om studenten fått ett svenskt personnummer (före eller efter utfärdande av examen) som inte förts över till Ladok.

Kontrollen sker mot det riktiga personnumret, alltså samma som i examensbeviset men ett annat personnummer än det som används i Ladok.

2022-05-17 | app dev