Nyheter i Ladok

Uppgradering 9 juni – Version 1.692021-06-07 | Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan lägga upp egna fördefinierade rubriker i ”Bevisinformation”. Rubrikerna kan sedan återanvändas i bevisärenden för att slippa manuellt skriva in likadana rubriker i olika ärenden.
 • Justering av sorteringen av innehållet i dispositionslistan: kurser sorteras automatiskt på examinationsdatum. Användaren kan fortfarande manuellt ändra sortering på kurser eller annat innehåll. Det framgår då i ärendet att sorteringen är “egen”, och man kan välja att återgå till standardsorteringen på datum.

Nyheter rörande adresslista

 • Adresslistor som hämtas innehåller nu information om land.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser.
 • Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard.

Nyheter rörande medarbetarrättigheter och aktivitetstillfällen:

 • Ort visas för utbildningstillfällen när medarbetarrättigheter eller aktivitetstillfällen skapas/ändras.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats: Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar). Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t.ex. samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail. Om omavisering görs via funktionen “Översikt pågående rapportering” så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 26 maj – Version 1.682021-05-24 | Webmaster

Nyheter rörande adresslistor och listor i Excel

 • När en adresslista hämtas i deltagarlistan för kurs, program eller aktivitetstillfälle så går det att markera specifika studenter som man vill hämta en adresslista för. Om ingen markerats så hämtas adresslistan för alla studenter i listan.
 • I de tabeller där fetstil av efternamn tidigare infördes läggs nu inte längre studenters namn tre rader om man kopierar tabellrader från Ladok till Excel.

Nyheter rörande studiedeltagande och översikt

 • Information om “Avses leda till” (gäller forskarutbildningar) och utbildningssamarbete visas nu tydligare i vyerna Översikt och Studiedeltagande.
 • När man ändrar placering i plan och i flödet för tillfällesbyte är det inte längre möjligt att placera tillfället inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet “Ej pågående, pga tillfällesbyte”.

Nyheter rörande titel i examensbevis

 • Om titel på en avhandling/examensarbete har exakt samma benämning på originalspråk och alternativ titel så skrivs den nu bara ut en gång i beviset. Detta kommer inte levereras nu.
 • Det går att styra vilken rubrik som ska läggas in för titlar (t.ex. uppsatstitel eller avhandlingar) i examensbevis. Detta styrs per bevistyp i systemadministrationen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • I ansökan om examen och tillgodoräknande visas nu informationen från lärosätet (“lokala texter”) i sin helhet, utan att student behöver klicka fram den.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Test2022-06-13 | app dev
Test mailpoet 32021-09-01 | app dev

Avaktiverat utskick för mailpoet 2, endast mailpoet 3 aktivt

Test dev ladok mailpoet 32021-08-31 | app dev

Test dev ladok mailpoet 3