Öppen frågestund – arkiv

Här kan du ta del av inspelningar och presentationsmaterial från tidigare öppna frågestunder:

2017

170201
Öppen frågestund den 1 februari
Länk till material från den 1 februari

2016

161130
Öppen frågestund den 30 november
Länk till material från den 30 november

Agenda:

 • Status version E-I samt svar på utvalda frågor
 • Status produktionssättning
 • Demo av Gruppfunktionen i Ladok 3

161026
Öppen frågestund den 26 oktober
Länk till material från den 26 oktober

Agenda:

 • Presentation av versionsplanen
 • Information om tidplan för produktionssättning
 • MIT miljöer
 • Ny supportingång
 • Fördelning av HST över budgetår

160831
Öppen frågestund den 31 augusti
Länk till material från den 31 augusti

Agenda:

 • Repetition kring produktionssättning
 • Repetition kring utbildning i nya Ladok
 • Information om integration med nya Ladok

160622
Öppen frågestund den 22 juni
Presentationsmaterial från den 22 juni 

160621
Informationsträff den 21 juni om studenttjänster och -gränssnitt i nya Ladok
Presentationsmaterial från träffen om studenttjänster 

160608
Extrainsatt Öppen frågestund den 8 juni om produktionssättning av nya Ladok
Presentationsmaterial om produktionssättning av nya Ladok samt förberedelser i nuvarande Ladok inför övergången

160427
Öppen frågestund den 27 april
Presentationsmaterial från den 27 april

På denna sida hittar du mer information om versionsplanen

160330
Öppen frågestund den 30 mars 2016
Presentationsmaterial från den 30 mars

160316
Informationsträff om integrationer den 16 mars
Presentationsmaterial från den 16 mars

160224
Öppen frågestund den 24 februari
Presenstationsmaterial från den 24 februari

160127
Öppen frågestund den 27 januari
Presentationsmaterial från den 27 januari

2015

151215
Öppen frågestund den 16 december
Presentationsmaterial från den 16 december

Agenda:

 • Resultatleveransen v.1.4
 • Status uppföljningsleveransen
 • Ny utvecklings- och leveransstrategi

151118
Öppen frågestund den 18 november
Material som visades på öppna frågestunden

151021
Öppen frågestund den 21 oktober
Material från träffen

150916
Öppen frågestund den 16 september

Agenda (länkar till presentationerna som användes):

150826
Öppen frågestund  den 26 augusti
Presentationsmaterial från den 26 augusti

150617

Öppen frågestund den 17 juni
Presentationsmaterial från den 17 juni

Agenda:
Vid träffen den 17 juni gavs svar på ett antal kravönskmål som lämnas via Jira. Fokusområde för kravönskmålen var utbildningsinformation.

150513
Öppen frågestund den 13 maj
Presententationsmaterial från frågestunden

Agenda:
Vid träffen den 13 maj presenterades bland annat arbetet med användbarhet samt ärenden och frågor som kommit in kring Ladok3 Resultathantering.

150415
Öppen frågestund den 15 april
Presentation från träffen

Agenda:
Bland annat presenterades behörighetshantering i nya Ladok.

150331
Öppen frågestund den 31 mars om registevård och IK
Presentation “frågor och svar” om registervård och IK

150310
Öppen frågestund den 10 mars
Presentation från träffen

Agenda:

 • Registervård med batchar
 • Information från Förvaltningen
 • Information/status från Ladok3-projektet
 • Inkomna kravönskemål kring användargränssnittet

150212
Öppen frågestund den 12 februari

Agenda:

 • Återkoppling från kravönskemålsmöte i december
 • Integrationer
 • Inkomna kravönskemål kring individuellt åtagande
 • Förvaltningsorganisation och rekrytering
 • Mottagandet Årsredovisning
 • Acceptanstest
 • Uppföljningsleveransen

150113
Inspelning från den 13 januari 2014 – Möte om bevarande i relation till nya Ladok
Presentationsunderlaget från mötet

2014

141217
Inspelning från den 17 december 2014 – Process för kravönskemål
Presentationsmaterial från den 17 december 2014

141203
Inspelning från den 3 december 2014
Presentationsmaterial från den 3 december 2014

Agenda:

 • Resultathanteringsleveransen
 • Status överlämning Årsredovisning
 • Prioritering av ärenden och svarstider
 • Lokala aktiviteter inför produktionssättningarna

Inspelning från den 13 november 2014: e-attestering, e-signering och e-bevarande
Presentationsmaterial från tillfället

141105
Inspelning från den 5 november 2014

Presentationer från tillfället:
PPT om produktionssättning och avtal om drift
PPT om acceptanstester
PPT om studentgränssnitt

141103
Inspelning från den 3 september 2014

Agenda:
Den öppna frågestunden handlade bland annat om produktionssättningsplanen för lärosätena samt om integrationer.

110604
Inspelning från den 4 juni
Presentationsmaterial från tillfället

Agenda:
Detta tillfälle innehöll en presentation kring domänen Uppföljning i Ladok3.

140516
Inspelning från den 16 maj

Agenda:
Vid den öppna frågestunden den 16 maj presenterades val av driftsleverantör för nya Ladok, samt hur leveransen Ladok3 resultathantering påverkar produktionssättningsplanen.

140409
Inspelning från den 9 april
Presentationsunderlag: Ny leverans till Ladok

Agenda:
Vid träffen presenterades konceptet kring en ny leverans i Ladok3, där resultatrapportering kan levereras redan i leverans 2 istället för i leverans 3.

140319
Inspelning från den 19 mars
Presentationsunderlag från tillfället

Agenda:
Vid träffen presenterades roller och behörigheter i nya Ladok.

140219
Inspelning av öppen frågestund den 19 februari 2014

Agenda:
Vid träffen den 19 februari gjordes en presentation av hantering av kravönskemål via Jira samt om produktionssättningsplanen för nya Ladok.

140115
Inspelning av öppen frågestund den 15 januari 2014

Agenda:
Vid träffen den 15 januari fokuserade vi på information kring domänen utbildningsinformation, projekt Fönyad förvaltning  informerade också om produktionssättningsplanen. Här kan du ta del av underlag om utbildningsinformation inför träffen.

2013

131219
Inspelning av öppen frågestund den 19 december 2013

Agenda:
Temat för tillfället var REST och Atom feeds.

131030
Inspelning av öppen frågestund den 30 oktober 2013

Agenda:
Temat för detta tillfälle var registervård och informationskonverteraren.

130925
Inspelning av MIT-demo den 25 september 2013

Agenda:
Temat för den öppna frågestunden var att demonsterar delar av MIT-miljön inför den kommande leveransen.

130519
Inspelning från den 19 maj 2013

Agenda:
Temat för den Öppna frågestunden var “Kommuniation” och diskussionen handlade mycket om hur just Öppen frågestund kan bli bättre.

130424
Inspelning från den 24 april 2013

Agenda:
Den här gången handlade den öppna frågestunden om MIT-leveransen den 29 april.

130320
Inspelning från den 20 mars 2013

Agenda:

 • Studentgränssnittet
 • MIT-leverans
 • REST-utbildning
 • Informationsdagen den 7 maj

130220
Inspelning från den 20 februari 2013

Agenda:

 • Arbetet med kommande MIT-miljö
 • Registervårdshandboken
 • Vilken information kommer man få ut med SQL?
 • Gemensam användardatabas med alla studenter inom Ladok3?
 • Hur ska lärare identifieras avseende roll som examinator eller handledare?
 • Effektivisering i kravhanteringen
 • Krav kring individuell studieplan (ännu inte konkreta)
 • Studentgränssnittet, hur kommer vi arbeta vidare? Inte bestämt ännu men något blir det
 • Deltagare på seminarie om studentgränssnitt 26 mars

130123
Inspelning från den 23 januari 2013

Agenda:

 • Johan Sjödin, den nye huvudprojektledaren presenterade sig
 • Lärares och studenters inflytande över kraven på systemet?
 • Tillgång till projektets kravdokumentation?

Tyvärr stördes mötet av ett elavbrott mitt i frågestunden men vi kunde ändå genomföra det hjälpligt.

2012

121205
Inspelning från den 5 december 2012

Agenda:

 • Tillgång till kod eller bibliotek?
 • Testdata för MIT-miljön?
 • Oklart datum för acceptanstest i leveransplanen
 • Status för rekryteringen av ny projektledare?
 • Hur tar vi hand om inkomna förslag och synpunkter och hur återkopplas de?
 • Ladok Open-funktionalitet?
 • Klientcertifikat för lösningar som servar multipla lärosäten?

Inspelning från den 3 oktober 2012
Inspelning från den 29 augusti 2012
Inspelning från den 20 juni 2012

2017-06-14 | Malin Eivergard